Komplexné služby v oblasti účtovníctva, daní a miezd.

Daňového poradenstvo

Poskytujeme komplexné služby daňového poradenstva Slovenskej a Českej republiky, vrátane zastupovania pred daňovým úradom v prípade daňových kontrol, vypracovanie stanovísk ako aj prípravu dokumentácie. Daňové riešenia pre celé projekty.

Transferové oceňovanie

Radi pre vás pripravíme kompletnú transferovú dokumentáciu, aby ste sa vyhli sankciám pri čoraz častejších daňových kontrolách zameraných na túto oblasť. Poskytujeme vypracovanie transferových dokumentácií od jednoduchej, až po úplnú transferovú dokumentáciu. Naše transferové dokumentácie boli podrobené daňovým kontrolám bez pripomienok.

Účtovníctvo a kontroling

Ponúkam Vám možnosť kontrolingu pre kvalitnejšie a optimálnejšie rozhodovanie pri riadení spoločnosti. Taktiež Vám vieme poskytnúť outsoursing ekonomických služieb (štatistika, výkazníctvo, BOZP, riadenie projektov atď.).

Ostatné ekonomické služby

Vieme Vám zabezpečiť a ponúknuť Zápis do registra verejného sektora , právne poradenstvo, vedenie účtovníctva. Naši skúsení expertný spolupracovníci Vám vedia pomôcť riešiť dôležité podnikateľské otázky, ku ktorým patria strategické investície realizované prostredníctvom fúzií a akvizícii, predaja podniku, reštrukturalizácie, získavanie kapitálu a oceňovania obchodných značiek.

Založenie spoločností

Ponúkame Vám Predaj novej ready-made s.r.o., založenie nových spoločností, registrácia DPH